Directiecomité

Jens Hoter
Voorzitter van het directiécomité

Geboren in 1969. Jens Hoter is aangesteld als CEO van Eurofactor GmbH sinds 01/01/2015.
Jens Hoter heeft 11 jaar ervaring bij Coface Finanz GmbH, waarvan 7 jaar als Managing Director.
Hierbij is hij onder meer verantwoordelijk geweest op het vlak van corporate management, client service management, treasury, human resources, audit en compliance. Hij stond eveneens mee aan de basis, binnen de Coface Group, van het opstarten van een internationaal factoring netwerk actief in 26 landen.

Peter Klaus
Lid van het directiecomité, verantwoordelijk voor Operations

Geboren in 1967. Peter Klaus kwam in 1999 in dienst bij Eurofactor.

Na een eerste ervaring in de juridische afdeling wordt hij benoemd tot directielid in 2002. In 2005 krijgt hij eveneens de leiding over de afdeling Risk en Operations. Tussen 2007 en 2009 leidde Peter Klaus een internationaal IT-project voor Eurofactor SA in Parijs. Bij zijn terugkeer werd hij benoemd tot directielid verantwoordelijk voor Operations.